Fasalada karinta


Fasallada karinta ee La Cocina dib baa loo dhigay illaa ogeysiis dambe. 

Dhammaan lacagaha lagu soo ururiyey Fasallada Karinta La Cocina waxay ka faa'iideystaan ​​Barnaamijka Fayoqabka Nafaqada Sare ee El Centro de la Raza. Haddii aad jeceshahay inaad ku tabarucdo barnaamijka, fadlan riix halkan.

Su'aalaha ku saabsan fasallada ama si aad u noqoto macalin fasalka, fadlan email events@elcentrodelaraza.org ama wac (206) 957-4649 .

Fursadaha iskaa wax u qabso, fadlan u soo dir Mandela Gardner mutadawac@elcentrodelaraza.org

Location: 

Xarunta Dhaqanka ee Centilia Jikada ku taal El Centro de la Raza

1660 S Roberto Maestas Festival ST | Seattle, WA 98144