Xarunta Fursada Ganacsiga


Liliana Paredes
Agaasimaha Xarunta Fursadda Ganacsiga iyo Barnaamijyada Xoogsatada
(206) 957-4636 Seattle, Federal Way
lparedes@elcentrodelaraza.org

Ivette Aguilera
Khabiirka Xarunta Fursadda Ganacsiga
(206) 883-1981 Seattle, Federal Way
iaguilera@elcentrodelaraza.org

Yadira alvarez
Kaaliyaha Xarunta Fursada Ganacsiga (AARP)
(206) 957-4620, Seattle
yalvarez@elcentrodelaraza.org

Victor Cerdeneta
Khabiirka Xarunta Fursadda Ganacsiga
(360) 986-7022 Waddada Federaalka
vcserrato@elcentrodelaraza.org

Oliver Contreras
Kormeeraha Awood -siinta Maaliyadeed
(206) 717-0085 Seattle, Federal Way
ocontreras@elcentrodelaraza.org

Clarice Harding
Barnaamijka Firs Mobile Mobile
(206) 957-4620 Seattle
fetemp@elcentrodelaraza.org

Hilda Parnell
Isuduwaha Barnaamijka Shaqaalaha
(206) 957-4646 Waddada Federaalka
hparnell@elcentrodelaraza.org

Oscar Sepulveda
Macalinka Xarunta Fursada Ganacsiga
(360) 986-7017, Jidka Federaalka
osepulveda@elcentrodelaraza.org

Unidos -ka Maaliyadda iyo Unidos -ka Kormeeraha Shaqada
(360) 986-7038 Waddada Federaalka

Khabiirka Barnaamijka Tababarka Diyaargarowga Shaqada Dhalinyarada
(206) 957-4646 Seattle

Barnaamijka U Diyaargarowga Shaqada Dhalinyarada Horumariyaha Shaqada
(206) 717-0090 Seattle

Xafiiska Fulinta & Horumarinta


Estela Ortega
Agaasimaha Fulinta
(206) 957-4613
eortega@elcentrodelaraza.org

Eliden Hernandez
Kaaliyaha Fulinta
(206) 957-4605
eherndez@elcentrodelaraza.org

Ashley Haugen (MPA)
Agaasimaha Horumarinta
(206) 957-4611
ahaugen@elcentrodelaraza.org

Becca Cramer
Isuduwaha Xiriirka Deeq -bixiyeyaasha
(206) 957-4621
donor@elcentrodelaraza.org

Mandela Gardner
Isuduwaha Tabaruca
(206) 957-4602
mgardner@elcentrodelaraza.org

Heidi Hammes
Maamulaha Barnaamijka Deeqaha
(206) 957-4629
Grants@elcentrodelaraza.org

Alissa Lederer
Dhacdooyinka Gaarka ah & Maareeyaha Masuulka
(206) 957-4649
events@elcentrodelaraza.org

Plaza Roberto Maestas


Plaza Roberto Maestas
1650 S Festival Roberto Maestas ST, Seattle, WA 98144 |
(206) 957-4651

Miguel Maestas
Housing & Agaasimaha Horumarinta Dhaqaalaha | Plaza Roberto Maestas
(206) 957-4650
mmaestas@elcentrodelaraza.org

Isala Martinez
Maareeyaha Hantida | Plaza Roberto Maestas
(206) 957-4616
imartinez@elcentrodelaraza.org

Safiullah Mirzaee
Taageerada Teknolojiyada
(206) 957-4682
msafiullah@elcentrodelaraza.org

Carlos Reyes
Kaaliyaha Maareeyaha Hantida | Plaza Roberto Maestas
(206) 957-4651
creyes@elcentrodelaraza.org

Waaxda Adeegyada Dadka & Dhalinyarada/Xarunta Adeegga Bulshada ee Frances Martinez


Xarunta Adeegga Bulshada ee Frances Martinez (FMCSC)
(206) 957-4634

Sylvia Rubio
Agaasimaha Adeegyada Dadweynaha ee Ku -meelgaarka ah
(206) 957-4622
srubio@elcentrodelaraza.org

Laura Aguilar
Khabiirka Wacyi -gelinta Halyeeyadii (Pathfinder for Veterans of Color)
(360) 986-7046
laguilar@elcentrodelaraza.org

Riishaar Baker
Khabiirka Wacyi -gelinta Halyeeyadii (Pathfinder for Veterans of Color)
(206) 957-4610
rbaker@elcentrodelaraza.org

Karen Calvo
Xiriiriyaha Bulshada/Navigator Systems (Jidka Federaalka)
(360) 986-7016
kcalvo@elcentrodelaraza.org

Virginia Culbertson
Maareeyaha Kiiska Ka Hortagga Ka -saaridda
(206) 957-4618
Virginia@elcentrodelaraza.org

Enrique Espinosa
Gaaritaanka Heerarka Shaqada & Khabiirka Waxbarashada
(206) 973-4290
eespinosa@elcentrodelaraza.org

Ileana Garakani
Barnaamijka Ka Hortagga Isticmaalka Marijuana
(206) 957-4601
igarakani@elcentrodelaraza.org

Rachel Garcia
Hubka Sare, Isuduwaha Barnaamijka Nafaqada & Fayo -qabka
(206) 957-4643
rgarcia@elcentrodelaraza.org

Flor Gomez
Hubka Sare, Kaaliyaha Barnaamijka Nafaqada & Fayo -qabka
(206) 717-0088
fgomez@elcentrodelaraza.org

Liz Huizar
Maareeyaha Barnaamijyada Dhalinyarada
(206) 717-0084
lhuizar@elcentrodelaraza.org

Jason Li
Kormeeraha Bangiga Cuntada
(206) 973-4401
ljason@elcentrodelaraza.org

Daniela Lizárraga
Navigator Systems
(206) 957-4647
dlizarraga@elcentrodelaraza.org

Heidi Lopez
Tubaakada, Vape, E-Cig & Ka-hortagga Marijuana/Khabiirka Siyaasadda
(206) 973-4404
hlopez@elcentrodelaraza.org

Andres Monrreal
Barnaamijka Iskuulka Kadib
(206) 717-0080
amonrreal@elcentrodelaraza.org

Elena Ozturk
Maamulaha Barnaamijka Adeegyada Aadanaha
(206) 973-4405
eozturk@elcentrodelaraza.org

Franz Perez
Hawlaha Bangiga Cuntada
(206) 957-4645
franz@elcentrodelaraza.org

Katie Yuen
Navigator Nidaamka Faa'iidooyinka: Mandarin/Cantonese
(206) 717-0093
kyuen@elcentrodelaraza.org

Xarunta Horumarinta Carruurta José Martí (JMCDC)


Xarunta Horumarinta Ilmaha Miiska Hore (Dhismaha El Centro)
2524 16th Ave S, Seattle, WA 98144 | (206) 957-4619

Xarunta Horumarinta Ilmaha Miiska Hore (Plaza Roberto Maestas Building)
2576 16th Ave S, Seattle, WA 98144 | (206) 717-0077

Hilda Magaña
Agaasimaha Xarunta Horumarinta Ilmaha
(206) 957-4627
hmagana@elcentrodelaraza.org

Jessica Harris Herrera
Maamulaha Barnaamijka
(206) 957-4612
jmcdc@elcentrodelaraza.org
jharrisherrera@elcentrodelaraza.org

Cristina Jimenez
Khabiirka Taageerada Qoyska
(206) 957-4637
crisjimenez@elcentrodelaraza.org

Maria Rico
Isuduwaha Barnaamijka Dugsiga Kadib
(206) 957-4623
mrico@elcentrodelaraza.org

Martha Diaz
Macallinka Hoggaamiyaha/Kormeeraha De Colores
mdiaz@elcentrodelaraza.org

Waaxda Booqashada Guriga ee Waxbarashada Hore


Maria del Rocio Miranda
Agaasimaha Barnaamijyada Booqashada Guriga ee Waxbarashada Hore
(206) 717-0091
mmiranda@elcentrodelaraza.org

Hayley Berra
Barnaamijka ParentChild+ (South King County)
(206) 717-0079
hberra@elcentrodelaraza.org

Alejandrina Gonzalez
Waalidiinta sida Macalimiinta/Barnaamijka Wadajir & Kobcin & Wadajir (South King County)
(206) 717-0078
agonzalez@elcentrodelaraza.org

Cinthia Gutierrez Cortes
Waalidiinta oo ah Macalimiin/Kormeeraha & Kormeeraha Barnaamijka Wadajirka Kormeeraha
(206) 717-0094
cgutierrez@elcentrodelaraza.org

Claudia Milunovich
Waalidiinta sida Macalimiinta/Barnaamijka Wadajir & Kobcin & Wadajir (South King County)
(206) 973-4287
cmilunovich@elcentrodelaraza.org

Iris Navarro
Bebes! Isuduwaha Barnaamijka BSK
(206) 859-3695
inavarro@elcentrodelaraza.org

Andrea Romero
Waalidiinta oo ah Macalimiin/Barnaamijka Wadajir & Kobcin & Wadajir (Seattle)
(206) 957-4614
aromero@elcentrodelaraza.org

Clara Serrano
Bebes! Isuduwaha Barnaamijka RAJADA
(206) 899-9563
cserrano@elcentrodelaraza.org