Liliana Paredes
Agaasimaha Xarunta Fursadda Ganacsiga iyo Barnaamijyada Xoogsatada
(206) 957-4636 Seattle, Federal Way
lparedes@elcentrodelaraza.org

Ivette Aguilera
Khabiirka Xarunta Fursadda Ganacsiga
(206) 883-1981 Seattle, Federal Way
iaguilera@elcentrodelaraza.org

Yadira alvarez
Kaaliyaha Xarunta Fursada Ganacsiga (AARP)
(206) 957-4620, Seattle
yalvarez@elcentrodelaraza.org

Victor Cerdeneta
Khabiirka Xarunta Fursadda Ganacsiga
(360) 986-7022 Waddada Federaalka
vcserrato@elcentrodelaraza.org

Oliver Contreras
Kormeeraha Awood -siinta Maaliyadeed
(206) 717-0085 Seattle, Federal Way
ocontreras@elcentrodelaraza.org

Clarice Harding
Barnaamijka Firs Mobile Mobile
(206) 957-4620 Seattle
fetemp@elcentrodelaraza.org

Hilda Parnell
Isuduwaha Barnaamijka Shaqaalaha
(206) 957-4646 Waddada Federaalka
hparnell@elcentrodelaraza.org

Oscar Sepulveda
Macalinka Xarunta Fursada Ganacsiga
(360) 986-7017, Jidka Federaalka
osepulveda@elcentrodelaraza.org

Unidos -ka Maaliyadda iyo Unidos -ka Kormeeraha Shaqada
(360) 986-7038 Waddada Federaalka

Khabiirka Barnaamijka Tababarka Diyaargarowga Shaqada Dhalinyarada
(206) 957-4646 Seattle

Barnaamijka U Diyaargarowga Shaqada Dhalinyarada Horumariyaha Shaqada
(206) 717-0090 Seattle