Maria del Rocio Miranda
Agaasimaha Barnaamijyada Booqashada Guriga ee Waxbarashada Hore
(206) 717-0091
mmiranda@elcentrodelaraza.org

Hayley Berra
Barnaamijka ParentChild+ (South King County)
(206) 717-0079
hberra@elcentrodelaraza.org

Alejandrina Gonzalez
Waalidiinta sida Macalimiinta/Barnaamijka Wadajir & Kobcin & Wadajir (South King County)
(206) 717-0078
agonzalez@elcentrodelaraza.org

Cinthia Gutierrez Cortes
Waalidiinta oo ah Macalimiin/Kormeeraha & Kormeeraha Barnaamijka Wadajirka Kormeeraha
(206) 717-0094
cgutierrez@elcentrodelaraza.org

Claudia Milunovich
Waalidiinta sida Macalimiinta/Barnaamijka Wadajir & Kobcin & Wadajir (South King County)
(206) 973-4287
cmilunovich@elcentrodelaraza.org

Iris Navarro
Bebes! Isuduwaha Barnaamijka BSK
(206) 859-3695
inavarro@elcentrodelaraza.org

Andrea Romero
Waalidiinta oo ah Macalimiin/Barnaamijka Wadajir & Kobcin & Wadajir (Seattle)
(206) 957-4614
aromero@elcentrodelaraza.org

Clara Serrano
Bebes! Isuduwaha Barnaamijka RAJADA
(206) 899-9563
cserrano@elcentrodelaraza.org