Estela Ortega
Agaasimaha Fulinta
(206) 957-4613
eortega@elcentrodelaraza.org

Eliden Hernandez
Kaaliyaha Fulinta
(206) 957-4605
eherndez@elcentrodelaraza.org

Ashley Haugen (MPA)
Agaasimaha Horumarinta
(206) 957-4611
ahaugen@elcentrodelaraza.org

Mandela Gardner
Isuduwaha Tabaruca
(206) 957-4602
mgardner@elcentrodelaraza.org

Heidi Hammes
Maamulaha Barnaamijka Deeqaha
(206) 957-4629
Grants@elcentrodelaraza.org

Alissa Lederer
Dhacdooyinka Gaarka ah & Maareeyaha Masuulka
(206) 957-4649
events@elcentrodelaraza.org

Michelle Maluwetig
Isuduwaha Xiriirka Deeq -bixiyeyaasha
(206) 957-4621
donor@elcentrodelaraza.org