Xarunta Adeegga Bulshada ee Frances Martinez (FMCSC)
(206) 957-4634

Sylvia Rubio
Agaasimaha Adeegyada Dadweynaha ee Ku -meelgaarka ah
(206) 957-4622
srubio@elcentrodelaraza.org

Laura Aguilar
Khabiirka Wacyi -gelinta Halyeeyadii (Pathfinder for Veterans of Color)
(360) 986-7046
laguilar@elcentrodelaraza.org

Maria Alamo
Ka Hortagga Sigaarka & Khabiirka Siyaasadda
(206) 973-4404
malamo@elcentrodelaraza.org

Karen Calvo
Xiriiriyaha Bulshada/Navigator Systems (Jidka Federaalka)
(360) 986-7016
kcalvo@elcentrodelaraza.org

Virginia Culbertson
Maareeyaha Kiiska Ka Hortagga Ka -saaridda
(206) 957-4618
Virginia@elcentrodelaraza.org

Enrique Espinosa
Gaaritaanka Heerarka Shaqada & Khabiirka Waxbarashada
(206) 973-4290
eespinosa@elcentrodelaraza.org

Ileana Garakani
Barnaamijka Ka Hortagga Isticmaalka Marijuana
(206) 957-4601
igarakani@elcentrodelaraza.org

Rachel Garcia
Hubka Sare, Isuduwaha Barnaamijka Nafaqada & Fayo -qabka
(206) 957-4643
rgarcia@elcentrodelaraza.org

Flor Gomez
Hubka Sare, Kaaliyaha Barnaamijka Nafaqada & Fayo -qabka
(206) 717-0088
fgomez@elcentrodelaraza.org

Liz Huizar
Maareeyaha Barnaamijyada Dhalinyarada
(206) 717-0084
lhuizar@elcentrodelaraza.org

Jason Li
Kormeeraha Bangiga Cuntada
(206) 973-4401
ljason@elcentrodelaraza.org

Daniela Lizárraga
Navigator Systems
(206) 957-4647
dlizarraga@elcentrodelaraza.org

Andres Monrreal
Barnaamijka Iskuulka Kadib
(206) 717-0080
amonrreal@elcentrodelaraza.org

Elena Ozturk
Maamulaha Barnaamijka Adeegyada Aadanaha
(206) 973-4405
eozturk@elcentrodelaraza.org

Franz Perez
Hawlaha Bangiga Cuntada
(206) 957-4645
franz@elcentrodelaraza.org

Katie Yuen
Navigator Nidaamka Faa'iidooyinka: Mandarin/Cantonese
(206) 717-0093
kyuen@elcentrodelaraza.org