Xarunta Horumarinta Ilmaha Miiska Hore (Dhismaha El Centro)
2524 16th Ave S, Seattle, WA 98144 | (206) 957-4619

Xarunta Horumarinta Ilmaha Miiska Hore (Plaza Roberto Maestas Building)
2576 16th Ave S, Seattle, WA 98144 | (206) 717-0077

Hilda Magaña
Agaasimaha Xarunta Horumarinta Ilmaha
(206) 957-4627
hmagana@elcentrodelaraza.org

Jessica Harris Herrera
Maamulaha Barnaamijka
(206) 957-4612
jmcdc@elcentrodelaraza.org
jharrisherrera@elcentrodelaraza.org

Cristina Jimenez
Khabiirka Taageerada Qoyska
(206) 957-4637
crisjimenez@elcentrodelaraza.org

Maria Rico
Isuduwaha Barnaamijka Dugsiga Kadib
(206) 957-4623
mrico@elcentrodelaraza.org

Martha Diaz
Macallinka Hoggaamiyaha/Kormeeraha De Colores
mdiaz@elcentrodelaraza.org