Xarunta Horumarinta Carruurta - Roosevelt Neighborhood


José Martí Xarunta Horumarinta Carruurta @ Cedar Crossing (Roosevelt Neighborhood)
1015 NE 67th ST, Seattle, WA 98115
(206) 957-4652

Saacadaha: 7:30 subaxnimo - 5:00 galabnimo (saacadaha ku meel gaarka ah ee hadda) 6:30 subaxnimo - 6:00 galabnimo (saacadaha caadiga ah)
Da'da: 15 bilood - 5 sano jir
Heerarka 2022:
- Ilmaha (ka yar 3) $ 1,700 bishii
-Pre-K (3 ilaa 5) $ 1,600 bishii
Kaalmooyinka la aqbalay: Xiriirinta Shaqada DCYF, Barnaamijka Caawinta Xannaanada Ilmaha ee Magaalada Seattle, Khayraadka Xannaanada Ilmaha Kaalmada Guri La'aanta.
Cuntada: Quraac, qado iyo laba cunto fudud ayaa ka mid ahaa
Barnaamijka Luuqadda: Ingiriisi / Isbaanish