Barnaamijka ParentChild+


Booqashooyinka guriga ee qoysaska carruurta leh ee u dhexeeya 16-30 bilood

Barnaamijka ParentChild+ waa BILAASH qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee ku nool Magaalada Seattle iyo Koonfurta King carruur leh. Carruurtu waa inay da'doodu tahay 16-30 bilood waqtiga diiwaangelinta. Barnaamijka ParentChild+ wuxuu caawiyaa u diyaarinta carruurta dugsiga, wuxuu taageeraa waalidiinta iyo dalabyada BILAASH buugaag waxbarasho iyo alaabta carruurtu ku ciyaarto si kor loogu qaado waxbarashada.  

Waxay siisaa laba sano oo laba-toddobaadle ah 30-daqiiqo booqasho qoysaska carruurta leh ee u dhexeeya 16 iyo 30 bilood jir.

Toddobaad kasta, booqdayaasha guriga waxay qoyska siiyaan buug tayo sare leh oo bilaash ah ama toy waxbarasho. Isticmaalka buugga ama toy-ga, booqdayaasha guriga ayaa tusaalaynaya akhrinta, wada sheekaysiga, iyo nashaadyada ciyaarta oo loogu talagalay in lagu kiciyo isdhexgalka waalidka iyo ilmaha, kobcinta xirfadaha luqadda iyo akhriska, dhisidda u diyaargarowga dugsiga, hagaajinta horumarka shucuureed ee ilmaha, iyo xoojinta dabeecadda waalidka ee togan. Folleto iyo Español aquí.

Fadlan kala xiriir Hayley Berra (206) 973-6762 ama hberra@elcentrodelaraza.org.