Sii Sanduuqa Waxqabadka Degdegga ah ee COVID-19


Ku biir annaga Covid-19 Sanduuqa Waxqabadka Degdegga ah iyo kor u qaadista shaqsiyaadka iyo qoysaska u socdaalaya caqabadaha aan horay loo arag ee ka dhashay masiibada COVID-19. Hadiyaddaadu waxay suurtogal ka dhigaysaa in lagu quudiyo dadka gaajaysan bangigayaga cuntada, lagu hayo hoy gargaar kiro ah, iyo taageeridda qoysaska aan u qalmin ama aan helin faa'iidooyinka dadweynaha. Akhri sheekooyinka Saameyntaada oo fadlan isticmaal foomka deeqda ee hoose si aad maanta u bixiso.