Tababarka Aasaaska Teknolojiyadda Waalidka


Fasallada tababarka farsamada aasaasiga ah ee waalidiinta.

Haddii aadan aqoon kombiyuutar, koorsadan adiga ayaa loogu talagalay. Waxaan ku bari doonaa wax walba laga bilaabo daaritaanka kombiyuutarka ilaa la falgalka qalabka iyo nidaamka hawlgalka. Koorsadan, laguguma tegi doono adduunka cusub ee dhijitaalka ah.

Wixii macluumaad dheeraad ah, na soo booqo halkan ama la xiriir Oscar Sepulveda, Macallinka Xarunta Fursadda Ganacsiga ee osepulveda@elcentrodelaraza.org ama (360) 986-7017.