Tababarka Diyaargarowga Shaqada ee Dhalinyarada


Wuxuu ardayda ELL siiyaa xirfado ay ku caawiyaan helitaanka iyo joogtaynta shaqada.

YJRT waxay u diyaarisaa dhalinyarada barata Luqadda Ingiriisiga Latino (ELL) 15 ilaa 20 jir shaqo yar ama waxbarasho dugsi sare kadib dugsiga sare iyagoo siinaya tababar xirfadaha shaqada, taageero tacliimeed, barashada aqoonta maaliyadeed, mashaariicda kooxda ee horumarinta xirfadda, iyo meelaynta internship . Ardaydu waxay ka qaybgalaan hawlaha barnaamijka ugu yaraan toddobaadkii hal mar inta lagu jiro sannad -dugsiyeedka. Waalidiintu waxay ka diiwaangashan yihiin aqoon isweydaarsiyo ka -qaybgalka waalidka iyo fasallada Awood -siinta Maaliyadeed. Inta lagu jiro barnaamijka 10-ka bilood ah, ka-qaybgalayaashu waxay baran doonaan wax-wada-shaqaynta, dib-u-bilawga qorista, waraysiga, iyo waxyaabo kaloo badan.

Wixii macluumaad dheeraad ah, na soo booqo halkan ama la xiriir Liliana Paredes at lparedes@elcentrodelaraza.org ama (206) 957-4636.