Barnaamijka Wacyigelinta Heerarka Shaqaalaha


Waxaan ka caawinnaa shaqaalaha mushaharka ugu yar, xatooyada mushaharka iyo arrimaha wakhtiga jirrada ee la bixiyo.

Barnaamijkeena Heerarka Shaqada wuxuu ka caawiyaa shaqaalaha mushaharka ugu yar, xatooyada mushaharka iyo arrimaha wakhtiga jirrada ee la bixiyo. Fadlan kala xiriir Enrique taleefanka (206) 973-4290 ama eespinosa@elcentrodelaraza.org si aad wax badan ka bartaan.

Nuestro programa de normas labolales ayuda a trabajadores con problemas de salario mínimo, robo de salario, y pago por ausencia de enfermdad. Póngase en contacto con Enrique al (206) 973-4290 o eespinosa@elcentrodelaraza.org si aad u ogaato.

El Centro de la Raza waxay ku faraxsan tahay inay iskaashi la samayso Xafiiska Seattle ee Heerarka Shaqaalaha (OLS) si ay u fidiso wacyigelin iyo waxbarasho ku saabsan heerarka shaqada Seattle. Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato OLS fadlan la xiriir OLS 206-256-5297 ama booqo mareegaha OLS https://www.seattle.gov/laborstandards.