Barnaamijka Nafaqada & Fayoqabka Waayeelka


Waxqabadyada bulshada iyo waxbarashada iyo fasallada jimicsiga ee waayeelka jira 60 iyo ka weyn.

Waxay wax ka qabataa shucuurta, jirka, bulshada, garaadka, iyo caafimaadka mihnadaha iyada oo loo marayo waxbarashada nafaqada iyo caafimaadka, cuntada isku dheelitiran ee maalinlaha ah, boorsada raashinka toddobaadlaha ah ee bangiga cuntada, kuwa ku hadla martida, bandhigyada maaliyadeed, kaalmada farsamada, ciyaaraha sida bakhtiyaa -nasiibka iyo qaar kaloo badan. Dadka waayeelka ah ee jira 60 sano iyo ka weyn ayaa ka qayb qaata hawlo kala duwan oo bulsheed iyo waxbarasho maalin kasta iyo fasallada jimicsiga waxaa la bixiyaa saddex jeer toddobaadkii.