Wadajir ayaan wax ku dhisi karnaa
bulshadeena

Hel ka qayb