Goobaha Kulanka ee Dhismaha Taariikhiga ah


Waxaa lagu taxay Diiwaanka Qaranka ee Goobaha Taariikhiga ah, dhismaha taariikhiga ah ee El Centro de la Raza wuxuu u adeegay Dugsigii hore ee Beacon Hill wuxuuna ka weyn yahay 110 sano.