Maligayang pagdating / Bienvenidos


Bilang isang samahan na nakabatay sa pamayanan ng Latino ng Estado ng Washington, misyon ng El Centro de la Raza (The Center for People of All Races) na itayo ang Minamahal na Komunidad sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng sektor ng lahi at pang-ekonomiya; upang ayusin, bigyan ng kapangyarihan, at ipagtanggol ang pangunahing mga karapatang pantao ng aming pinaka-mahina at marginalized na populasyon; at upang dalhin ang kritikal na kamalayan, hustisya, dignidad, at pagkakapantay-pantay sa lahat ng mga tao sa mundo. Donate Now!

Matuto Nang Higit pa

Kumuha ng Tulong

Kumuha ng Tulong

Mga Mapagkukunang Panlipunan at Pang-edukasyon

Kumuha ng Tulong

Makasali

Tinutulungan Kami ng mga Volunteer na Makamit ang aming Mga Layunin

Makasali

Magbigay

Magbigay

Tulungan Kami ng Mga Donor na Bumuo ng Aming Komunidad

Magbigay

Mga Kaganapan

Enero, 2022

17Enero10: 00 am4: 00 pmVaccine/Booster Clinic sa Lunes, Enero 17, 202210: 00 am - 4: 00 pm Centilia Cultural Center

X