Pahinga sa Kapangyarihan

Si Rev. Dr. Samuel B. McKinney ay isang pinagkakatiwalaang pastor, tagapagtaguyod ng mga karapatang sibil, at pinunong may paningin. Sa kanyang buhay, nakilala niya ang maraming mga kawalang katarungan na kinakaharap ng mga may kulay na pamayanan at napilitan siyang kumilos. Napilitan si Dr. McKinney na bigyan ang kanyang mga kapwa miyembro ng pamayanan ng isang mas malakas na tinig sa pamamagitan ng mapayapang protesta. Nakita niya ang panahon ng mga karapatang sibil bilang isang mas kilalang kilusan upang itaguyod ang mas malakas na mga karapatan sa proteksyon para sa lahat ng mga tao. Kami ay isang karugtong ng gawain ni Dr.Mckinney sapagkat patuloy na nahaharap ang mga miyembro ng aming pamayanan sa mga kawalan ng katarungan sa lipunan, pampulitika, pang-ekonomiya, at ligal. Gayunpaman, ang kanyang pagkahilig at pamana ng katarungang panlipunan ay mananatiling isang mapagkukunan ng inspirasyon sa amin. Patuloy naming itinatago ang kanyang mga mahal sa buhay sa aming mga puso at saloobin. Basahin ang obituary ni Dr.Mckinney, dito.

Maaaring magustuhan mo rin