Tutulan ang Panukalang Panuntunan sa 'Public Charge' sa pamamagitan ng Disyembre 10

Nalalapat ang panukalang panukalang batas na 'pampublikong singil' sa mga taong naghahangad na maging isang ligal na permanenteng residente sa pamamagitan ng pag-apply para sa isang green card sa pamamagitan ng petisyon na batay sa pamilya. Kami, bukod sa iba pang mga nagbibigay ng serbisyo na hindi pangkalakal, ay nakikita ang pag-aalala ng mga kalahok ng programa tungkol sa pag-access sa aming Food Bank o mga serbisyong tulong sa mga benepisyo sa publiko. Natatakot silang mapihiwalay sila ng aming tauhan o malalagay sa panganib sa kanilang katayuan sa paninirahan. Ito ang mga maling kuru-kuro, ngunit nagsisimula silang sirain ang ating mga pamayanan sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila na ma-access ang mga mapagkukunang kailangan nila. Sumali sa amin sa Disyembre 10 sa pag-uudyok sa Trump Administration na bawiin ang panukala nito. Kung hindi man, ang pag-aampon nito ay lilikha ng isang masamang epekto ng ripple sa kalusugan, kaunlaran, at mga kinalabasang pang-ekonomiya para sa susunod na mga henerasyon. Dapat tumugon ang Kagawaran ng Homeland Security sa bawat komentong natatanggap nila upang marinig ang iyong oposisyon

Maaaring magustuhan mo rin