Cafe sa El Centro de la Raza Tour


Sumali sa amin para sa Café con El Centro de la Raza Tour sa unang Huwebes ng buwan mula 8-9 AM
Sumali sa amin para sa Café con El Centro de la Raza sa unang Huwebes ng bawat buwan (maliban sa mga piyesta opisyal).

Ang El Centro de la Raza ay isang non-profit na matatagpuan sa Beacon Hill na nagbibigay ng mga serbisyo sa isang may kakayahang kultura sa Latino at iba pang mga pamilya na may mababang kita at mga indibidwal ng lahat ng edad, upang mapaunlad nila ang sariling pagpapanatili at maaaring mas ganap na makilahok sa lipunan .

Gusto ka naming anyayahan sa Café con El Centro! Makikita ka namin Huwebes ng umaga para sa café, pan dulce at paglibot sa aming gusali at mga programa. Tingnan kung ano ang ginagawa namin upang maitayo ang aming "Minamahal na Komunidad" at kung paano ka makakasali sa amin.

Mangyaring mag-RSVP sa pamamagitan ng pagtawag sa (206) 957-4602 o sa pamamagitan ng pag-email volunteer@elcentrodelaraza.org.

Ang kape para sa Café con El Centro de la Raza ay masaganang ibinigay ng Starbucks!