Cinco de Mayo


NALILIGAW kaming anyayahan ang Minamahal na Komunidad na sumama sa amin upang ipagdiwang ang aming kultura kasama namin sa isang kamangha-manghang panlabas na kaganapan sa aming Plaza!

¡Vuelva a consultar para obtener information addicional a medida que nos acerquemos al evento!

¿Interesado en participar en nuestra celebración?
¡Las aplicaciones ya están abiertas! Comuníquese con Berenice en babarca(at)elcentrodelaraza.org o al 360.986.7019 para sa kasalukuyan sa solicitud.

¡Celebra Nuestra Cultura!

Sabado, Mayo 6

Plaza Roberto Maestas

1660 S Roberto Maestas Festival St, Seattle, WA 98144

Bumalik para sa karagdagang impormasyon habang papalapit tayo sa kaganapan!

Interesado sa pagtatanghal sa aming pagdiriwang?
Bukas na ang mga aplikasyon! Mangyaring makipag-ugnayan kay Berenice sa babarca(at)elcentrodelaraza.org o sa 360.986.7019 para mag-apply.

Ipagdiwang ang Ating Kultura!

Sabado, Mayo 6th

Plaza Roberto Maestas

1660 S Roberto Maestas Festival St, Seattle, WA 98144