Makipag-ugnay sa


lokasyon

Seattle (Beacon Hill):

Makasaysayang gusali ng El Centro de la Raza

2524 16th Ave S | Seattle, WA 98144

(206) 957 4634-

Lahat ng mga programa at serbisyo na inaalok.

Seattle (Beacon Hill):

Plaza Roberto Maestas at Centilia Cultural Center

1660 S Plaza Roberto Maestas Festival Street | Seattle, WA 98144

(206) 957 4651-

Ang pag-upa sa pabahay, tingian at puwang lamang ng kaganapan.

Seattle (Internasyonal na Distrito):

424 S Pangunahing ST | Seattle, WA 98104

(206) 957 4606-

José Martí Child Development Center sa Hirabayashi Place lamang.

Pederal na Daan:

1607 S 341st PL | Federal Way, WA 98003

(360) 986 7040-