Pagluluto Classes


Ang La Cocina Cooking Classes ay ipinagpaliban hanggang sa karagdagang abiso. 

Ang lahat ng pondo na nakalap sa pamamagitan ng La Cocina Cooking Classes ay napupunta upang makinabang sa Senior Nutrisyon para sa Programang Nutrisyon ng El Centro de la Raza. Kung nais mong magbigay ng isang donasyon sa programa, mangyaring pindutin dito.

Para sa mga tanong tungkol sa mga klase o para maging isang tagapagturo ng klase, mangyaring mag-email sa events@elcentrodelaraza.org o tumawag sa (206) 957-4649 .

Para sa mga pagkakataon na magboluntaryo, mangyaring mag-email kay Mandela Gardner sa volunteer@elcentrodelaraza.org

rental: 

Centilia Cultural Center Kitchen sa El Centro de la Raza

1660 S Roberto Maestas Festival ST | Seattle, WA 98144