Business Opportunity Center


Liliana Paredes
Direktor ng Business Opportunity Center at Mga Programang Workforce
(206) 957-4636 Seattle, Pederal na Daan
lparedes@elcentrodelaraza.org

Ivette Aguilera
Espesyalista sa Opportunity Center ng Negosyo
(206) 883-1981 Seattle, Pederal na Daan
iaguilera@elcentrodelaraza.org

Yadira alvarez
Business Opportunity Center Assistant (AARP)
(206) 957-4620, Seattle
yalvarez@elcentrodelaraza.org

Victor Cerdeneta
Espesyalista sa Opportunity Center ng Negosyo
(360) 986-7022 Pederal na Daan
vcserrato@elcentrodelaraza.org

Oliver Contreras
Superbisor sa Pananalapi sa Pananalapi
(206) 717-0085 Seattle, Pederal na Daan
ocontreras@elcentrodelaraza.org

Clarice Harding
First Mobile Home Program
(206) 957-4620 Seattle
fetemp@elcentrodelaraza.org

Hilda Parnell
Coordinator ng Programa ng Workforce
(206) 957-4646 Pederal na Daan
hparnell@elcentrodelaraza.org

Oscar Sepulveda
Tagapagturo ng Opportunity Center ng Negosyo
(360) 986-7017, Pederal na Daan
osepulveda@elcentrodelaraza.org

Unidos sa Pananalapi at Unidos sa Work Supervisor
(360) 986-7038 Pederal na Daan

Espesyalista sa Programa ng Pagsasanay sa Paghahanda ng Kabataan sa Dalubhasa
(206) 957-4646 Seattle

Ang Programa ng Paghahanda sa Trabaho ng Kabataan ay Developer ng Trabaho
(206) 717-0090 Seattle

Opisina ng Tagapagpaganap at Pag-unlad


Estela Ortega
Executive Director
(206) 957 4613-
eortega@elcentrodelaraza.org

Eliden Hernandez
Executive Assistant
(206) 957 4605-
ehernandez@elcentrodelaraza.org

Ashley Haugen (MPA)
Development Director
(206) 957 4611-
Akogen@elcentrodelaraza.org

Becca Cramer
Tagapag-ugnay ng Relasyong Donor
(206) 957 4621-
donor@elcentrodelaraza.org

Mandela Gardner
Volunteer Coordinator
(206) 957 4602-
mgardner@elcentrodelaraza.org

Heidi Hammes
Tagapamahala ng Programa ng Grants
(206) 957 4629-
grants@elcentrodelaraza.org

Alissa Lederer
Mga Espesyal na Kaganapan at Tagapangasiwa ng Tagapangasiwa
(206) 957 4649-
events@elcentrodelaraza.org

Plaza Roberto Maestas


Plaza Roberto Maestas
1650 S Roberto Maestas Festival ST, Seattle, WA 98144 |
(206) 957 4651-

Miguel Maestas
Direktor ng Pagpapaunlad ng Pabahay at Pang-ekonomiya | Plaza Roberto Maestas
(206) 957 4650-
mmaestas@elcentrodelaraza.org

Isela Martinez
Tagapamahala ng Ari-arian | Plaza Roberto Maestas
(206) 957 4616-
imartinez@elcentrodelaraza.org

Safiullah Mirzaee
Suporta sa Teknolohiya
(206) 957 4682-
msafiullah@elcentrodelaraza.org

Carlos Reyes
Assistant ng Tagapamahala ng Ari-arian | Plaza Roberto Maestas
(206) 957 4651-
creyes@elcentrodelaraza.org

Human & Youth Services Department / Frances Martinez Community Service Center


Frances Martinez Community Service Center (FMCSC)
(206) 957 4634-

Sylvia Rubio
Pansamantalang Direktor ng Mga Serbisyo ng Tao
(206) 957 4622-
srubio@elcentrodelaraza.org

Laura Aguilar
Espesyalista sa Mga Beterano sa Pag-outreach (Pathfinder para sa Mga Beterano ng Kulay)
(360) 986 7046-
laguilar@elcentrodelaraza.org

Riishaar Baker
Espesyalista sa Mga Beterano sa Pag-outreach (Pathfinder para sa Mga Beterano ng Kulay)
(206) 957 4610-
rbaker@elcentrodelaraza.org

Karen Calvo
Community Connector / Systems Navigator (Pederal na Daan)
(360) 986 7016-
kcalvo@elcentrodelaraza.org

Virginia Culbertson
Tagapamahala ng Kaso sa Pag-iwas sa Pagpapatawad
(206) 957 4618-
virginia@elcentrodelaraza.org

Enrique Espinosa
Mga Pamantayan sa Paggawa ng Pamantayan sa Paggawa at Espesyalista sa Edukasyon
(206) 973 4290-
eespinosa@elcentrodelaraza.org

Ileana Garakani
Programa ng Pag-iwas sa Paggamit ng Marijuana
(206) 957 4601-
igarakani@elcentrodelaraza.org

Raquel Garcia
Senior Hub, Coordinator ng Programang Nutrisyon at Kaayusan
(206) 957 4643-
rgarcia@elcentrodelaraza.org

Flor Gomez
Senior Hub, Katulong sa Programang Nutrisyon at Kaayusan
(206) 717 0088-
fgomez@elcentrodelaraza.org

Liz Huizar
Tagapamahala ng Mga Programa ng Kabataan
(206) 717 0084-
lhuizar@elcentrodelaraza.org

Jason Li
Superbisor ng Food Bank
(206) 973 4401-
ljason@elcentrodelaraza.org

Daniela Lizárraga
Mga System Navigator
(206) 957 4647-
dlizarraga@elcentrodelaraza.org

Heidi Lopez
Tabako, Vape, E-Cig & Marijuana Prevention / Patakaran sa Espesyalista
(206) 973 4404-
hlopez@elcentrodelaraza.org

Andres Monrreal
Pagkatapos ng Programa sa Paaralan
(206) 717 0080-
amonrreal@elcentrodelaraza.org

Elena Ozturk
Tagapangasiwa ng Programa ng Mga Serbisyo sa Tao
(206) 973 4405-
eozturk@elcentrodelaraza.org

Franz Perez
Mga Pagpapatakbo sa Food Bank
(206) 957 4645-
franz@elcentrodelaraza.org

Katie Yuen
Mga Pakinabang System Navigator: Mandarin / Cantonese
(206) 717 0093-
kyuen@elcentrodelaraza.org

José Martí Child Development Center (JMCDC)


Front Desk ng Pagpapaunlad ng Bata (El Centro Building)
2524 16th Ave S, Seattle, WA 98144 | (206) 957-4619

Front Desk ng Pag-unlad ng Bata sa Bata (Plaza Roberto Maestas Building)
2576 16th Ave S, Seattle, WA 98144 | (206) 717-0077

Hilda Magaña
Direktor ng Child Development Center
(206) 957 4627-
hmagana@elcentrodelaraza.org

Jessica Harris Herrera
Administrator ng Programa
(206) 957 4612-
jmcdc@elcentrodelaraza.org
jharrisherrera@elcentrodelaraza.org

Cristina Jimenez
Dalubhasa sa Suporta sa Pamilya
(206) 957 4637-
crisjimenez@elcentrodelaraza.org

Maria Rico
After Coordinator ng Programa sa Paaralan
(206) 957 4623-
mrico@elcentrodelaraza.org

Martha Diaz
De Colores Lead Teacher / Supervisor
mdiaz@elcentrodelaraza.org

Maagang Pag-aaral ng Kagawaran ng Pagbisita sa Bahay


Maria del Rocio Miranda
Direktor ng Mga Programa ng Visiting Program sa Maagang Pag-aaral
(206) 717 0091-
mmiranda@elcentrodelaraza.org

Hayley Berra
ParentChild + Program (South King County)
(206) 717 0079-
hberra@elcentrodelaraza.org

Alejandrina Gonzalez
Mga Magulang bilang Mga Guro / Parehong Lumalagong at Pag-aaral na Magkasama na Program (South King County)
(206) 717 0078-
agonzalez@elcentrodelaraza.org

Cinthia Gutierrez Cortes
Mga Magulang bilang Mga Guro / Growing & Learning Together Program Supervisor
(206) 717 0094-
cgutierrez@elcentrodelaraza.org

Claudia Milunovich
Mga Magulang bilang Mga Guro / Parehong Lumalagong at Pag-aaral na Magkasama na Program (South King County)
(206) 973 4287-
cmilunovich@elcentrodelaraza.org

Iris Navarro
Bebes! BSK Program Coordinator
(206) 859 3695-
inavarro@elcentrodelaraza.org

Andrea Romero
Mga Magulang bilang Mga Guro / Growing & Learning Together Program (Seattle)
(206) 957 4614-
aromero@elcentrodelaraza.org

Clara Serrano
Bebes! HOPE Coordinator ng Programa
(206) 899 9563-
cserrano@elcentrodelaraza.org