Día de los Muertos (Araw ng mga Patay)


Ang Pangwakas na Pagdiriwang ng Día de los Muertos ay sa Sabado, Nobyembre 5, 2022 mula 11:00AM -5:00PM
Bukas ang mga Ofrenda exhibit mula Lunes, Oktubre 31- Sabado Nobyembre 5 mula 11:00AM-8:00PM, araw-araw

Ang Día de los Muertos ay panahon para alalahanin ang buhay ng mga yumao. Ang tema ngayong taon ay “¡El Futuro es Ahora! Ang Kinabukasan ay ngayon na!" Habang isinasabuhay natin ang mga pamana ng mga nauna sa atin, at ipinaglalaban ang mga susunod sa atin, sinasabi nating "ang hinaharap ay ngayon na!"

Nais naming parangalan ang lahat ng wala na sa amin na bahagi ng aming kasaysayan at nagkaroon ng epekto sa aming pamana. Pinararangalan namin ang lahat na, sa nakalipas na 50 taon, ay nakipaglaban para sa mga karapatang pantao, serbisyong panlipunan, at katarungang pampulitika at pangkapaligiran at upang hubugin ang isang mas magandang kinabukasan para sa mga bata.

Ibahagi ang imbitasyon kasama ang mga kaibigan! Manood ng mga update sa mga vendor, performer, at higit pa sa aming Dia de los Muertos Event Page sa Facebook!