Bebes! Programa ng PAG-ASA


Isang programa upang mabawasan ang pagkamatay ng sanggol sa pamamagitan ng edukasyon at pag-abot.

Libreng pamamahala ng kaso para sa mga babaeng Latina na buntis o mayroong isang batang wala pang tatlong taong gulang. Mga referral sa mga mapagkukunan, sa mga Nurse Family Practitioner, at pakikilahok sa "Comadres" (mga workshops sa pang-edukasyon para sa mga Latina na 15 taong gulang o mas matanda). Ang pag-target sa mga pamilya at kababaihan ng edad ng pagdadala ng bata (15-40), mga buntis at kababaihan na may mga batang wala pang tatlo, ang program na ito ay gumagana upang mabawasan ang peligro ng pagkamatay ng sanggol sa pamamagitan ng edukasyon, adbokasiya, pamamahala ng kaso at pag-abot. Ang programang ito ay nagbibigay diin at nagtataguyod ng mga pag-uugaling pangkalusugan ng ina at maagang pangangalaga sa perinatal at tumutulong sa mga pamilyang may pag-access at pananatili sa naaangkop na pangangalaga sa kalusugan - pangangalaga sa prenatal, preconception at interconception care, at pangangalaga sa kalusugan ng bata at pamilya.