ParentChild + Program


Mga pagbisita sa bahay para sa mga pamilyang may mga anak na nasa pagitan ng 16-30 buwan ang edad

Ang ParentChild + Program ay LIBRE sa mga pamilyang may mababang kita sa Lungsod ng Seattle at South King County kasama ang mga bata. Ang mga bata ay dapat na 16-30 buwan ang edad sa oras ng pagpapatala. Ang ParentChild + Program ay tumutulong sa paghahanda ng mga bata para sa paaralan, sumusuporta sa mga magulang at alok LIBRE mga librong pang-edukasyon at laruan upang mapagbuti ang pag-aaral.  

Nagbibigay ng dalawang taon ng dalwang dalwang lingguhang 30 minutong pagdalaw sa mga pamilyang may mga anak na nasa edad 16 hanggang 30 buwan.

Sa bawat linggo, ang mga bisita sa bahay ay nagbibigay sa pamilya ng isang libreng de-kalidad na libro o laruang pang-edukasyon. Gamit ang libro o laruan, ang mga bisita sa bahay ay nagmomodelo ng pagbabasa, pag-uusap, at mga aktibidad sa paglalaro na idinisenyo upang pasiglahin ang pakikipag-ugnay ng magulang at anak, paunlarin ang kasanayan sa wika at literasi, buuin ang kahandaan sa paaralan, pagbutihin ang pag-unlad na panlipunan-emosyonal para sa bata, at palakasin ang positibong pag-uugali ng magulang. Folleto en español aquí.

Mangyaring makipag-ugnay Omeury Arias sa (206) 973-6762 o oarias@elcentrodelaraza.org.