Mga Klase sa ESL


Mga klase sa Ingles para sa mga mag-aaral ng nagsisimula at intermediate na nasa hustong gulang

Ang mga klase sa Ingles bilang isang Pangalawang Wika (ESL) ay libre at inalok na tulungan ang mga hindi pang-katutubong nagsasalita na makipag-usap sa Ingles sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kasanayan sa pakikinig at pagmamasid, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Nag-aalok kami ng mga Antas 1 at 2 na klase na ibinibigay ng mga guro mula sa Seattle College sa bawat buwan Martes at Huwebes mula 5: 00-7: 20 PM at mga klase ay online lamang sa ngayon. Tumutulong ang mga klase na tugunan ang mga hadlang sa wika sa pagkuha ng trabaho, pagkamamamayan, at sa pang-araw-araw na buhay upang mapabuti ang husay.

Mangyaring magpadala ng email sa amenities@elcentrodelaraza.org upang maireserba ang iyong lugar sa klase.