Unidos sa Trabaho


Pagsasanay sa mga tao para sa workforce at pagsusulong ng kanilang mga kasanayan sa teknolohiya

Ang modernong buhay at trabaho ay nangangailangan ng pag-unawa sa modernong teknolohiya. Ang States at Work ay isang 7-linggong kurso na nagtuturo ng mga pangunahing kasanayan sa computer at kanilang mga aplikasyon sa personal na pananalapi, paghahanap sa trabaho, at trabaho. Ang isang pagtuon sa career coaching, pakikipanayam, at resume-pagsusulat ay naghahanda ng mga kalahok para sa job fair na gaganapin sa pagtatapos ng bawat kurso sa mga recruiter mula sa mga lokal na negosyo.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin kami dito o makipag-ugnay kay Oscar Sepulveda, Business Opportunity Center Instructor sa osepulveda@elcentrodelaraza.org o (360) 986-7017.