Komersyal at Nangungupahan na Puwang


Komersyal na puwang na magagamit para sa pag-upa

Nagbibigay ng komersyal na puwang na magagamit para sa pag-upa upang suportahan ang malaya at lokal na pag-unlad ng negosyo. Bilang karagdagan, pinarangalan kaming magkaroon ng magkakaibang grupo ng mga nangungupahan sa aming makasaysayang gusali: Southwind Native Arts, Skin Deep dance Studio, CommuniChi Acupuncture Clinic, Excelsior Travel Agency, Cirqe, Homestead Community Land Trust, Global Visionaries, Children's Home Society, Sojourner Truth / AMEN, Open Arms at PALS.