Economic Development


Patuloy na inaasahan ng El Centro de la Raza ang pangangailangan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at abot-kayang mga pagkakataon sa pabahay.

Habang ang El Centro de la Raza ay tumingin sa unahan ng pangangailangan para sa pabahay - naibigay na mga trend ng demograpiko at nakaraang tala ng paglago - naisip namin ang pagbuo ng karagdagang pag-aari, katulad ng aming abot-kayang pag-unlad sa pabahay sa Plaza Roberto Maestas, na matatagpuan sa tapat ng kalye mula sa Beacon Hill Light Rail Station. Ang pag-unlad na nakatuon sa transit na nakatuon sa pamayanan na ito ay nagbibigay ng pinalawak na puwang para sa mga pangyayaring pangkultura, mga puwang sa pagpupulong ng komunidad, pangangalaga sa bata, abot-kayang mga yunit ng pabahay at isang pampublikong plaza.