Pag-iwas sa Pagpapatalsik


Nagbibigay ng mga serbisyo sa pag-iwas sa pagpapatalsik sa mga karapat-dapat na sambahayan upang maiwasan ang pagkawala ng tirahan

Nagbibigay ang Evidence Prevention Program ng mga serbisyo sa mga karapat-dapat na sambahayan upang maiwasan ang pagkawala ng tirahan at maiwasan ang kawalan ng tirahan. Ang mga karapat-dapat na sambahayan ay ang mga nakatanggap ng isang paunawa sa pagpapatalsik, kasalukuyang matatagpuan at nasa napipintong panganib na mawalan ng pabahay, ay matatagpuan sa Seattle, at hindi nakalagay sa Seksyon 8 o isang may-ari na credit credit na may mababang kita. Ang aming misyon ay upang ikonekta ang mga tao sa mga mapagkukunan at solusyon sa oras ng pangangailangan upang matulungan ang mga pamilya na patatagin ang kanilang tirahan. Ang bawat aplikante ay susuriin upang matukoy ang pagiging karapat-dapat para sa bawat uri ng tulong. Ang mga kalahok ay dapat na handa na dumalo sa ilang mga pagawaan at klase kung kinakailangan.

Mangyaring makipag-ugnay sa Virginia Culbertson sa (206) 957-4618 o virginia@elcentrodelaraza.org.