Mga Konektor ng Komunidad sa Food Bank


Ang mataas na gastos sa pamumuhay sa Seattle ay nagpapahirap sa maraming pamilya na pumili sa pagitan ng pagbabayad ng pabahay, pangangalaga sa kalusugan, mga kagamitan at pagkain.

Tinutulungan ng programa ng Community Connector ang mga kalahok sa food bank na mag-apply para sa mga pampublikong benepisyo at serbisyo na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan kabilang ang SNAP (Mga selyo sa pagkain), programa para sa diskwento sa mga utility, programa sa tulong sa enerhiya, kalusugan ng mansanas, libreng cell phone at murang gastos sa internet atbp. at makatanggap ng mga benepisyo at serbisyo habang ina-access ang pagkain sa El Centro de la Raza Food Bank.

Mangyaring makipag-ugnay sa: Katie Yuen (Cantonese, Mandarin, English, Spanish) sa 206-717-0093 o kyuen@elcentrodelaraza.org.