Programa sa Mga Pamantayang Pamantayan sa Paggawa


Tinutulungan namin ang mga manggagawa sa minimum na sahod, pagnanakaw sa sahod at bayad na mga isyu sa oras ng sakit.

Ang aming Labor Standards Program ay tumutulong sa mga manggagawa na may minimum na sahod, pagnanakaw sa suweldo at bayad na mga isyu sa oras ng sakit. Mangyaring makipag-ugnay kay Enrique sa (206) 973-4290 o eespinosa@elcentrodelaraza.org para sa karagdagang kaalaman.

Nuestro programa de normas laborales ayuda a trabajadores con problemas de salario mínimo, robo de salario, y pago por ausencia de enfermdad. Póngase en contacto con Enrique al (206) 973-4290 o eespinosa@elcentrodelaraza.org para matuto pa.

Ipinagmamalaki ng El Centro de la Raza na makipagsosyo sa Seattle Office of Labor Standards (OLS) upang magbigay ng pag-abot at edukasyon tungkol sa mga pamantayan sa paggawa ng Seattle. Kung nais mong malaman ang tungkol sa OLS mangyaring makipag-ugnay sa OLS sa 206-256-5297 o bisitahin ang OLS website sa https://www.seattle.gov/laborstandards.