Programa ng Senior Nutrisyon at Kaayusan


Mga aktibidad sa panlipunan at edukasyon at mga klase sa pag-eehersisyo para sa mga nakatatandang edad 60 pataas.

Tinutugunan ang kalusugan ng emosyonal, pisikal, panlipunan, intelektwal, at bokasyonal sa pamamagitan ng edukasyon sa nutrisyon at pangkalusugan, balanseng pang-araw-araw na pagtitipun-tipon ng pagkain, isang lingguhang grocery bag mula sa aming food bank, mga speaker ng bisita, mga presentasyong pampinansyal, tulong sa teknolohiya, mga larong tulad ng lotteria at marami pa. Ang mga nakatatandang edad 60 pataas ay nakikibahagi sa iba't ibang mga aktibidad sa panlipunan at pang-edukasyon araw-araw at mga klase sa pag-eehersisyo ay inaalok ng tatlong beses sa isang linggo.