System Navigator


Nagbibigay ang System Navigators ng suporta sa pag-navigate sa isa-sa-isang sa mga pamilya upang ma-access ang kanilang mga pangangailangan at matulungan silang gumana sa naaangkop na system.  

Nagbibigay ang System Navigators ng suporta sa mga pamilyang may mga anak na naninirahan sa Seattle, upang ang mga magulang ay bigyan ng kapangyarihan at ang kabataan ay maaaring matagumpay na lumipat sa pagkakatanda.

Nagbibigay ang System Navigators ng suporta sa pag-navigate sa isa-sa-isang sa mga pamilya upang ma-access ang kanilang mga pangangailangan at matulungan silang gumana sa kanilang naaangkop na system. Nagbibigay kami ng tulong sa pagtatrabaho na may kasamang resume building at kung paano epektibo ang paghahanap sa trabaho. Tumutulong kami sa pagkonekta ng mga pamilya sa mga mapagkukunan at kung paano maghanap para sa abot-kayang pabahay. Patnubay sa pamamahala ng pera, transportasyon, pag-access sa pagkain, diskriminasyon, pangangalaga sa kalusugan, pangangalaga sa bata at pagpaplano sa kolehiyo. Tumutulong din kami sa pag-apply para sa programa ng diskwento sa utility at murang gastos sa internet.

Mangyaring makipag-ugnay sa: Daniela Lizarraga (Espanyol at Ingles) sa (206) 957-4647 o dlizarraga@elcentrodelaraza.org.