Cinco de Mayo


Nakansela ang kaganapang ito sa taong ito. Dahil sa COVID-19 pandemic at social distancing na kasanayan, ang taunang kaganapan na ito ay nakansela sa taong ito na may isinasaalang-alang na kaligtasan. Mahusay na gracias para sa iyong pag-unawa, suporta at pagkabukas-palad sa aming komunidad.