Pagboluntaryo


Ang aming mga boluntaryo ay ang buhay ng El Centro de la Raza. Maraming mga boluntaryo ang dating lumahok sa aming mga programa, ngunit marami rin ang may natutunan tungkol sa aming samahan at nais lamang tumulong. Mayroon kaming mga oportunidad na magboluntaryo na magagamit para sa mga indibidwal, grupo, at nagsasalita ng Ingles o Espanyol na nais na maging bahagi ng pamayanan ng El Centro de la Raza.
Salamat sa iyong interes sa pagtulong sa aming komunidad!

Mag-click dito upang makita ang aming kasalukuyang mga pagkakataon sa pagboboluntaryo. (En español aquí.)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagkakataong ito, mangyaring makipag-ugnay sa aming Volunteer Coordinator sa (206) 957-4602 o volunteer@elcentrodelaraza.org.

Para sa utos ng korte sa serbisyo sa pamayanan: mangyaring makipag-ugnay sa aming Facilities Manager sa (206) 957-4603 o amenities@elcentrodelaraza.org.

Para sa impormasyon sa internship, mangyaring makipag-ugnay mgardner@elcentrodelaraza.org.

Mga Application ng Volunteer:

Mga Opurtunidad ng AmeriCorps

Ang El Centro de la Raza ay kasalukuyang mayroong maraming posisyon sa AmeriCorps na magagamit simula Taglagas 2022! Kasama sa mga posisyon ang:

I-click ang mga link sa itaas para mag-apply, o mag-email volunteer@elcentrodelaraza.org para sa karagdagang impormasyon.

Patakaran sa Volunteer at Pahayag ng Pilosopiya: