Pagboto


Nai-post namin ang aming pinakabagong mga kampanya sa pagboto, adbokasiya at patakaran dito. 

Magrehistro upang bumoto gamit ang aming mga pasadyang link sa pamamagitan ng VoteWA dito:

Espanyol - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=es

Ingles - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR

Intsik - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=zh

Vietnamese - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=vi

Koreano - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=ko

Mag-sign up dito upang matanggap ang aming buwanang eNewsletter upang mapanatili ang kasalukuyang mga isyu na tinutugunan namin sa antas ng lokal, estado at pambansa.

Magrehistro upang bumoto, manatiling may alam at bumoto sa bawat araw ng halalan! Tingnan ang isang listahan ng mga mahahalagang deadline ng halalan sa King County at Estado ng Washington sa www.kingcounty.gov/eleksyon o isang PDF na mahalaga Mga petsa ng halalan sa 2020 dito.