Mga Paraan upang Bigyan


Ang El Centro de la Raza ay umiiral dahil sa masigasig na pamayanan na pinaghahatid nito. Ang aming masigasig na mga boluntaryo at mapagbigay na mga nagbibigay ay tumutulong sa amin upang ipagpatuloy ang pagbuo ng aming minamahal na pamayanan.
Gumawa ng donasyon sa online sa pamamagitan ng pag-click dito.

Marami sa aming mga boluntaryo ang nagsimula sa mga programa ng aming mga anak at bumalik na upang matulungan ang isang bagong henerasyon, at marami sa aming mga nagbibigay ay nagbabalik dahil nakinabang sila dati sa tulong ng El Centro de la Raza.

Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa El Centro de la Raza, kung sino kami, at kung ano ang ginagawa namin, nais ka naming sumali sa amin sa Café con El Centro. Tinatanggap din namin ang lahat ng mga donasyon at regalo mula sa aming Wishlist. Salamat sa pagtulong sa amin na makamit ang aming mga layunin!