Pangasiwaan


Ang Lupon ng mga Direktor ay binubuo ng 15 mga kasapi na may pamamahala ng mga termino ng pamamahala na tumatagal ng tatlong taon.

EKSEKUTIBONG Komite

Roxana Amaral - Pangulo
School District Partnerships Manager para sa Mahusay na Disiplina

Emma Catague - Bise Presidente
Sentro ng Komunidad ng Filipino

Pablo Mendoza - Treasurer
Lungsod ng Seattle

Victoria Kill - Kalihim
Seattle University

Norma Taylor – Parlimentarian
Paaralang Elementarya ng Sierra Heights

MEMBERS AT LARGE

Juan Cotto
Mga Paggawa ng DugoNW

Sean Daniels
Muckleshoot Tribal Council

Kagalang-galang na Dr. Robert L. Jeffrey, Sr.
Kinatawan ng Kalahok sa Serbisyo

Elena Montalvo
Kinatawan ng Kalahok sa Serbisyo

Alexandra Narvaez
Legal na Payo para sa Kabataan at Mga Bata

Juan Orozco
Volunteer ng Komunidad

Milvia Pacheco
Kinatawan ng Kalahok sa Serbisyo

Ramon Soliz
Mga Retiradong Serbisyo sa Human Resource, King County