Chào mừng / Bienvenidos


Là một tổ chức có trụ sở trong cộng đồng người Latinh ở Bang Washington, El Centro de la Raza (Trung tâm dành cho mọi người thuộc mọi chủng tộc) có sứ mệnh xây dựng Cộng đồng những người yêu quý thông qua việc thống nhất tất cả các thành phần chủng tộc và kinh tế; tổ chức, trao quyền và bảo vệ các quyền con người cơ bản của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội; và mang lại ý thức phản biện, công lý, nhân phẩm và công bằng cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Quyên góp ngay bây giờ!

Tìm hiểu thêm

Trợ giúp

Trợ giúp

Tài nguyên xã hội & giáo dục

Trợ giúp

Tham Gia

Tình nguyện viên giúp chúng tôi đạt được mục tiêu

Tham Gia

Cho

Cho

Các nhà tài trợ Giúp chúng tôi xây dựng cộng đồng của chúng tôi

Cho

Sự Kiện

Tháng Mười, 2021

02Tháng Mười6: 30 pm8: 00 pmĐặc sắcẢo Xây dựng Gala & Đấu giá Cộng đồng Yêu quý6: 30 chiều - 8: 00 chiều

X