Nghỉ ngơi trong quyền lực

Mục sư Tiến sĩ Samuel B. McKinney là một mục sư đáng tin cậy, người ủng hộ dân quyền và nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã nhận ra nhiều bất công mà các cộng đồng da màu phải đối mặt và rất xúc động để hành động. Tiến sĩ McKinney buộc phải đưa ra tiếng nói mạnh mẽ hơn cho các thành viên cộng đồng của mình bằng cách phản đối một cách hòa bình. Ông coi kỷ nguyên dân quyền là một phong trào nổi bật hơn nhằm thúc đẩy quyền bảo vệ mạnh mẽ hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi là một phần mở rộng của công việc của Tiến sĩ McKinney vì các thành viên cộng đồng của chúng tôi tiếp tục phải đối mặt với những bất công xã hội, chính trị, kinh tế và pháp lý. Tuy nhiên, niềm đam mê và di sản của công bằng xã hội của ông vẫn là nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục giữ những người thân yêu của anh ấy trong trái tim và suy nghĩ của chúng tôi. Đọc cáo phó của Tiến sĩ McKinney, ở đây.

Bạn Có thể