Tham quan Cafe con El Centro de la Raza


Tham gia cùng chúng tôi tham gia Tour Café con El Centro de la Raza vào thứ Năm đầu tiên của tháng từ 8-9 giờ sáng
Hãy tham gia Café con El Centro de la Raza với chúng tôi vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng (trừ ngày lễ).

El Centro de la Raza là một tổ chức phi lợi nhuận ở Beacon Hill, cung cấp các dịch vụ theo cách có văn hóa cho người Latino và các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp khác ở mọi lứa tuổi, để họ có thể phát triển bản thân bền vững và có thể tham gia đầy đủ hơn vào xã hội .

Chúng tôi muốn mời bạn đến Café con El Centro! Chúng tôi sẽ gặp bạn vào sáng thứ Năm để thưởng thức café, pan dulce và tham quan tòa nhà cũng như các chương trình của chúng tôi. Xem những gì chúng tôi đang làm để xây dựng “Cộng đồng yêu quý” và cách bạn có thể tham gia với chúng tôi.

Vui lòng trả lời bằng cách gọi (206) 957-4602 hoặc bằng cách gửi email tình nguyện viên@elcentrodelaraza.org.

Cà phê cho Café con El Centro de la Raza do Starbucks hào phóng tặng!