Liên hệ Chúng tôi


Địa điểm

Seattle (Đồi Beacon):

Tòa nhà lịch sử của El Centro de la Raza

2524 16 Đại lộ S | Seattle, WA 98144

(206) 957-4634

Tất cả các chương trình và dịch vụ được cung cấp.

Seattle (Đồi Beacon):

Plaza Roberto Maestas & Trung tâm văn hóa Centilia

Phố Lễ hội 1660 S Plaza Roberto Maestas | Seattle, WA 98144

(206) 957-4651

Chỉ cho thuê nhà ở, bán lẻ và không gian tổ chức sự kiện.

Seattle (Quận Quốc tế):

424 S Chính ST | Seattle, WA 98104

(206) 957-4606

Trung tâm Phát triển Trẻ em José Martí chỉ tại Hirabayashi Place.

Đường liên bang:

1607 S 341 lần thứ 98003 PL | Đường liên bang, WA XNUMX

(360) 986-7040