Lễ kỷ niệm Las Posadas


Tham gia với chúng tôi vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 2019 năm XNUMX tại El Centro de la Raza để tham gia sự kiện miễn phí này

Lễ kỷ niệm Las Posadas hàng năm của El Centro de la Raza sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 2019 năm 5. Bữa tối pozole miễn phí sẽ được cung cấp bắt đầu từ 30:6 chiều và nhạc sống, các buổi biểu diễn, ảnh ông già Noel, một chiếc Navideño, v.v. sẽ có được tổ chức từ 8-1660 giờ chiều tại Trung tâm Văn hóa Centilia - 98144 South Plaza Roberto Maestas Festival Street, Seattle, WA XNUMX.

Tải xuống tờ rơi bằng tiếng Anh tại đây y Español aqui.