Biết các khóa đào tạo về quyền của bạn


Biết thông tin về quyền của bạn và các hội thảo có sẵn theo yêu cầu

Tại El Centro de la Raza, chúng tôi nhận thức được rằng một trong những cách hiệu quả nhất để trao quyền và bảo vệ người nhập cư là giáo dục họ về quyền của họ. Do đó, El Centro de la Raza cung cấp một số khóa đào tạo để thông báo cho những người mới đến về quyền của họ trong các tình huống dễ bị tổn thương khác nhau mà họ phải đối mặt hiện nay cũng như các nguồn lực và dịch vụ sẵn có để đối đầu với chúng. Các hội thảo được cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn: 

  • Làm thế nào để tương tác với các đại lý nhập cư trong không gian công cộng, tại nơi làm việc hoặc tại nhà.
  • Nguy cơ phụ nữ nhập cư trở thành nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực gia đình và tình dục, cũng như kiến ​​thức và hiểu biết để đối mặt với những nguy cơ này.
  • Lập kế hoạch an toàn khẩn cấp
  • Chúng tôi hiện đang thực hiện một hội thảo hướng đến trẻ em, trong đó chúng tôi giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập cư để các em có thể hiểu được những rủi ro mà người thân không có giấy tờ hoặc những người gần họ nhất có thể gặp phải và các biện pháp bảo vệ mà các gia đình không có giấy tờ nên thực hiện.

Theo yêu cầu, các hội thảo cũng có sẵn để đào tạo nhân viên trong các cơ sở và tổ chức phục vụ cộng đồng nhập cư. Vui lòng liên hệ với Adriana Ortiz theo số (206) 717-0089 hoặc aortiz@elcentrodelaraza.org.