Bebes! Chương trình HOPE


Một chương trình nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thông qua giáo dục và tiếp cận cộng đồng.

Quản lý hồ sơ miễn phí cho phụ nữ Latina đang mang thai hoặc có con dưới ba tuổi. Giới thiệu đến các nguồn thông tin, tới các Bác sĩ Gia đình Y tá, và tham gia vào “Comadres” (hội thảo giáo dục dành cho người Latina từ 15 tuổi trở lên). Hướng đến các gia đình và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-40), phụ nữ mang thai và phụ nữ có con dưới ba tuổi, chương trình này hoạt động để giảm nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh thông qua giáo dục, vận động, quản lý ca bệnh và tiếp cận cộng đồng. Chương trình này nhấn mạnh và thúc đẩy các hành vi sức khỏe bà mẹ và chăm sóc chu sinh sớm, đồng thời hỗ trợ các gia đình tiếp cận và duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp - chăm sóc trước khi sinh, chăm sóc trước sinh và tránh thai, chăm sóc sức khỏe trẻ em và gia đình.