Luis Alfonso Velásquez Chương trình Sau giờ học


Kèm cặp và dạy kèm cho học sinh tiểu học từ 5-12 tuổi

Là sự tiếp nối của Trung tâm Phát triển Trẻ em José Martí, Chương trình Sau giờ học Luis Alfonso Velásquez thúc đẩy sự phát triển song ngữ của trẻ em là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, nâng cao nhận thức về công bằng xã hội và đánh giá cao văn hóa. Chương trình hỗ trợ học sinh nâng cao thành công trong học tập và tương tác tích cực với học sinh thuộc mọi thành phần thông qua việc kèm cặp và cố vấn song ngữ, đa văn hóa để cải thiện việc đi học, hoàn thành bài tập về nhà và kết quả học tập. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc trước và / hoặc sau giờ học cho học sinh từ 5-12 tuổi và chăm sóc toàn thời gian trong mùa hè khi học sinh tham gia các hoạt động vui chơi và giáo dục cũng như các chuyến đi thực tế với các chủ đề thay đổi trong suốt các tuần, để tiếp tục học tập quanh năm và duy trì mức độ thành thạo. 

Ba mục tiêu chính của Chương trình Sau giờ học là:

  • Thành tích học tập, thông qua hỗ trợ làm bài tập về nhà ở cả L1 (ngôn ngữ thứ nhất) và L2 (ngôn ngữ thứ hai)
  • Sự tham gia của cộng đồng
  • Đào tạo bất bạo động

Chúng tôi làm việc trực tiếp với các Trường Công lập Seattle để hỗ trợ việc học tập của học sinh và để có được các nguồn lực cần thiết cho các gia đình. Chúng tôi cũng khuyến khích sự tham gia của gia đình để đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện cho sự thành công trong học tập của trẻ. Các thành phần khác của chương trình bao gồm:

  • Hoạt động học tập phong phú
  • Môi trường văn hóa và sự kiện
  • Hỗ trợ gia đình và các nguồn lực
  • Phát triển cảm xúc xã hội nhấn mạnh quản lý cảm xúc, đồng cảm, làm việc theo nhóm, trách nhiệm, sáng kiến ​​và giải quyết vấn đề

Chương trình Sau giờ học Luis Alfonso Velasquez hợp tác với School's Out Washington (SOWA), và dựa trên các đánh giá của Trung tâm Chất lượng Chương trình Thanh thiếu niên, họ đã được coi là một trung tâm chất lượng cao. Năm 2018, Điều phối viên Sau giờ học Maria Rico đã được SOWA vinh danh là Nhà vô địch Cơ hội Học tập Mở rộng. Là một giáo viên hơn 22 năm, Mari đã tận tâm cung cấp một môi trường hấp dẫn và hỗ trợ để giúp trẻ em cảm thấy tự hào về bản sắc và văn hóa của mình, tin tưởng vào bản thân và xây dựng các kỹ năng lãnh đạo quan trọng. Công việc của bà thể hiện tác động tích cực mà các chương trình chất lượng cao có thể có đối với việc nâng cao cơ hội cho trẻ em và thiết lập chúng để thành công. Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để xem những điểm nổi bật về chất lượng công việc được thực hiện bởi Mari và Chương trình Sau giờ học:

https://vimeo.com/303552315

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi (206)957-4619