Chương trình ParentChild +


Khám nhà cho gia đình có con từ 16-30 tháng tuổi

Chương trình ParentChild + là MIỄN PHÍ cho các gia đình có thu nhập thấp ở Thành phố Seattle Quận Nam King với trẻ em. Trẻ em phải được 16-30 tháng tuổi vào thời điểm nhập học. Chương trình ParentChild + giúp chuẩn bị cho trẻ em đến trường, hỗ trợ cha mẹ và cung cấp MIỄN PHÍ sách giáo dục và đồ chơi để tăng cường học tập.  

Cung cấp các chuyến thăm 30 phút hai lần mỗi tuần cho các gia đình có con từ 16 đến 30 tháng tuổi.

Mỗi tuần, khách đến thăm nhà sẽ cung cấp cho gia đình một cuốn sách hoặc đồ chơi giáo dục chất lượng cao miễn phí. Sử dụng sách hoặc đồ chơi, khách đến thăm nhà mô hình hóa các hoạt động đọc, trò chuyện và chơi được thiết kế để kích thích sự tương tác giữa cha mẹ và con cái, phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết, xây dựng khả năng sẵn sàng đi học, cải thiện sự phát triển tình cảm-xã hội cho trẻ và củng cố hành vi tích cực của cha mẹ. Folleto en español aquí.

Vui lòng liên hệ Hayley Berra theo số (206) 973-6762 hoặc hberra@elcentrodelaraza.org.